Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Ekran.mk

Импресум:

Главен уредник: Грета Оџакова
https://ekran.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Тони Ивановски
+389 70 276964
+389 70 728171
info@ekran.mk

Сопственик на медиум:

ВЕБ МЕДИА ДООЕЛ - Скопје
Тони Ивановски

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://ekran.mk/kontakt-tsenovnik/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“