Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Romapres.mk

Импресум:

Главен уредник: Неџмедин Абдула
Редакција: Ерџан Мемедов (волонтер) и Севѓул Абдула (волонтер)
Камера: Сефет Рашид
Монтажа: Изет Сали
https://romapress.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Гвадалахара бр. 26-Б, Шуто Оризари, Скопје
+389 75 679 796; 02 2651 818
romapress0@gmail.com

Сопственик на медиум:

Здружение за развивање на општествени дејности Кхам Сијан - Скопје
Севгул Абдула

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“