Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

vistinomer.mk

Импресум:

Проектен координатор и уредник: Владимир Петрески
Заменик уредник: Оливера Војновска
Уредник новинар: Теофил Блажевски и други
https://vistinomer.mk/kontakt/

Веб сајт: 
Контакт:

Апостол Гусларот 40, Скопје
+389 (0)2 3109 325
info@metamorphosis.org.mk

Сопственик на медиум:

Фондација за интернет и општество Метаморфозис Скопје

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање / Некомерцијален медиум - проект

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“