Media profesionale online


Emër:

Roma-news.com

Impressum:

Главен уредник: Андријано Џеладин

Директор - канцеларија во Македонија: Дамир Селим
Email: demir@roma-news.com
https://roma-news.com/roma-news-team

Kontakt:

Roma News Media Network
66 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, France

ул. Виничка, бр. 60, 1000, Скопје, Македонија
Андријано Џеладин
+33601260627
andrijano@roma-news.com
contact@roma-news.com

Pronar:

Roma News Media Network
66 Avenue des Champs-Elysées 75008 Paris, France
Седиште Македонија: Андријано Џеладин

Marketing:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“