Media profesionale online


Emër:

Infokompas.com.mk

Impressum:

Главен уредник: Дарко Штаргоски
Редакција: Дејан Штаргоски и Дејан Бучевски
https://infokompas.com.mk/2019/07/03/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/

Kontakt:

Ул. Прилепски бранители, бр. 32, 7500, Прилеп
Дејан Штаргоски
+389 72 255 789
infokompasprilep@gmail.com

Pronar:

ДИД МЕДИА - ДООЕЛ
Дејан Штаргоски

Marketing:

Нема

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“