Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Infokompas.com.mk

Импресум:

Главен уредник: Дарко Штаргоски
Редакција: Дејан Штаргоски и Дејан Бучевски
https://infokompas.com.mk/2019/07/03/%d0%b7%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%81/

Веб сајт: 
Контакт:

Ул. Прилепски бранители, бр. 32, 7500, Прилеп
Дејан Штаргоски
+389 72 255 789
infokompasprilep@gmail.com

Сопственик на медиум:

ДИД МЕДИА - ДООЕЛ
Дејан Штаргоски

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“