Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Nova Makedonija.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Александар Димковски

Уредник на веб-редакција: Милко Живковиќ

Веб-редакција: Биљана Стојановска, Вања Таневски, Марјан Велевски (коментатор)
Уредник на фотографија: Игор Бансколиев
Уредник на техника: Дејан Јовески

Маркетинг: Ива Балчева, Горан Анастасовски

https://www.novamakedonija.com.mk/impresum/

Контакт:

„РЕПРО ПРИНТ“ ДООЕЛ Скопје
Редакција: +389(0) 2 5511711
е-пошта: nm@novamakedonija.com.mk
ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15, 1000 Скопје

Сопственик на медиум:

Издава: „РЕПРО ПРИНТ“ ДООЕЛ Скопје
Директор: Ратко С. Лазарески

Главен оперативен директор: Бобан Стојчевски

Маркетинг:

објавен ценовник на: https://www.novamakedonija.com.mk/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“