Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Euromobilnost.com

Импресум:

Главен уредник: Крсто Минговски
Уредници: Андијана Николовски
Соработници: Билјана Галевска, Весна Појер
Видео Едитор: Карло Појер
https://euromobilnost.com/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 16, Скопје
+389 70 250036
contact@euromobilnost.com

Сопственик на медиум:

Крсто Минговски
„Здружение за промовирање и информирање во областа на одржливиот транспорт, мобилноста и заштита на зелена околина“

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://euromobilnost.com/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“