Media profesionale online


Emër:

4news

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Јовица Пауноски
Редакција: Раде Стевановски и други
https://4news.mk/impresum/"

Web site: 
Kontakt:

contact@4news.mk
076/623-528

Pronar:

Брианион

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“