Media profesionale online


Emër:

tetovoinfo

Impressum:

Главен и одговорен уредник - Александар Самарџиев
Редакција - Илчо Цветановски, Александра Јовановска - Самарџиева и други
https://tetovoinfo.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

info@tetovoinfo.mk
070 788 645

Pronar:

Здружение за едукација на земјоделци „Зелена Берза“ Битола

Marketing:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“