Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

tetovoinfo

Импресум:

Главен и одговорен уредник - Александар Самарџиев
Редакција - Илчо Цветановски, Александра Јовановска - Самарџиева и други
https://tetovoinfo.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

info@tetovoinfo.mk
070 788 645

Сопственик на медиум:

Здружение за едукација на земјоделци „Зелена Берза“ Битола

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“