Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Ekonomija i biznis.mk

Импресум:

Одговорен уредник: Кирко Лектура
Лектура: Весна Костоска
Фотографија: А. И
Надворешни соработници: м-р Зоран Јовановски, м-р Павле Гацов, д-р Гордан Георгиев, м-р Лидија Георгиева, д-р Горан Петревски, д-р Александар Стојков, Мирче Јовановски, Љупчо Поповски, Дејан Азески, Мирослав Саздовски, Дарко Булдиоски, м-р Даниела Парат Јовановска, Сузана Камберова, Ѓорѓи Јаневски, Емануел Рембер (Франција), Тања Јакоби (Србија), Борјан Пановски (САД), Андријана Чуљак (Хрватска).
http://ekonomijaibiznis.mk/Content

Веб сајт: 
Контакт:

Бул. Партизански Одреди бр. 62, локал 3, Скопје
Кирко Бошковски +389 75 421 362
info@ekonomijaibiznis.mk

Сопственик на медиум:

Еуро - Мак Компани ДОО
Управител и одговорно лице на издавачот: Кирко Бошкоски

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: http://ekonomijaibiznis.mk/Content.aspx?idMenu=6

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“