Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

MMS

Импресум:

Главен уредник - Весна Коловска
Новинари - Весна Крстева, Вaња Мицевска и други
https://mms.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/"

Веб сајт: 
Контакт:

5-та Партиска конференција бб, Штип
mms@mms.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за маркетинг, информации и посредување МАКЕДОНСКИ МЕДИА СЕРВИС ДООЕЛ ШТИП

Маркетинг:

Маркетинг на : https://mms.mk/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/
Но нема објавено ценовник, само информација за начин на рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“