Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Opserver.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Марко Бирачоски

Редакција: Татиана Декусеара и Милена Соколова
Техничка поддршка: Ристе Тасев

https://opserver.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Марко Бирачоски
info@opserver.mk
+389 70 747 219

Сопственик на медиум:

Трипле И Лаб Доо, Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://opserver.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“