Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

МКД.МК

Импресум:

Главен уредник: Александар Дамовски
Редакција: Роберт Атанасовски (Фотографија), Жана П. Божиновска, Катерина Додевска (Македонија) и други
https://www.mkd.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

Петар Попарсов 23/8, Скопје
+389 (2) 3256 696
mkd@mkd.mk

Сопственик на медиум:

Портал Њуз доо Скопје Друштво за издавање на електронски публикации

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://static.mkd.mk/marketing-januari-2018.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“