Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

PRIZMA

Импресум:

Уредник - Тамара Чаусидис
Новинари - Владо Апостолов и други
https://prizma.mk/shto-e-prizma/

Веб сајт: 
Контакт:

Бул. Јна 24-1/ 2, 1000 Скопје
prizma@burn.eu.com
02/ 3290 280

Сопственик на медиум:

Балканска истражувачка репортерска мрежа

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“