Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

IT.mk

Импресум:

Главен уредник: Дамјан Дано
Редакција: Столе Лазаревски, Ема Ристовска и Викор Дано
Техничка поддршка: Стефан Петрушевски и Ѓоко Крстиќ
Надворешни соработници: Дејан Соколовски, Жарко Каранфилов, Мартин Јованчевски и Емир Слезовиќ
https://www.it.mk/redakcija/

Веб сајт: 
Контакт:

Бул. Партизански Одреди бр. 14, Скопје
+389 2 322 4582
contact@it.mk

Сопственик на медиум:

ИВМ Нетворк ДООЕЛ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.it.mk/marketing/pozicii-na-portal/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“