Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Денар

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Александар Стојкоски
Редакција: Радмила Тодоровска, Бранко Стојкоски и други https://denar.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

Видое Смилевски Бато 8в-2/4, Скопје
+389 (0)2 6149 613
+389 (0)70 376 040
info@denar.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за трговија и услуги ДЕНАР МЕДИА ДОО Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://denar.mk/wpcontent/uploads/2019/01/Oficijalen_Cenovnik_Denar_2019.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“