Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Mojzbor.com

Импресум:

Основач и сопственик: Миодраг Константинов
Главен и одговорен уредник: Магдалена Стојмановиќ
Новинари: Сотир Ристо, Ристо Пауновски
Колумнист: Марија Стојчевска
https://mojzbor.com/impressum/

Веб сајт: 
Контакт:

Проспериум Филмс Дооел - Сопиште, Скопје
ул. 24, бр. 36А, Сопиште 1054
+389 02 615 8080
Миодраг Константинов
info@mojzbor.com; redakcija.mojzbor@gmail.com
+389 072 226 046

Сопственик на медиум:

Проспериум Филмс Дооел - Сопиште, Скопје
Миодраг Константинов

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“