Media profesionale online


Emër:

sportm

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Јовица Пауноски
Редакција:Димитар Мушовски, Раде Стевановски и други
https://sportm.mk/impresum/ "

Web site: 
Kontakt:

contact@sportm.mk
076 623 528

Pronar:

Брианион

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“