Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Zoom.mk

Импресум:

Издавач: Онлимит Медиа

Глевен и одговорен уредник: Насер Селмани
Новинари: Емад Мехмети и Андреј Ристески
Камера и монтажа: Бесфорт Имами
Технички уредник: Адијат Сулејмани

https://zoom.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

zoomrsm@gmail.com
+389 71 322 229
Насер Селмани
+389 70 379 606
nasersel@gmail.com
Ул: Мирослав Крлежа бр. 14, Скопје, Македонија

Сопственик на медиум:

Онлимит Медиа

Маркетинг:

Нема објавено

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“