Media profesionale online


Emër:

Izvoz.mk

Impressum:

Главен уредник: Билјана Здравковска Стојчевска
Редакција: Соња Илиевска и Марина Златевска
https://izvoz.mk/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Web site: 
Kontakt:

ул. Мирослав Крлежа, бе. 52, Скопје
Билјана Здравковска Стојчевска
+389 70 401162
contact@izvoz.mk

Pronar:

Бизнис Аналитика ДООЕЛ
Билјана Здравковска Стојчевска

Marketing:

Нема објавено ценовник за рекламирање - само е оставено контакт: marketing@izvoz.mk; +389 070 401 162

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“