Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

civilmedia.mk

Импресум:

Главен уредник: Џабир Дерала Уредувачки колегиум, новинарска екипа и автор(к)и Биљана Јордановска, Маја Ивановска и други
https://civilmedia.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Максим Горки 31/1, Скопје +389 (0)2 52 09 176 civil@civil.org.mk

Сопственик на медиум:

Здружение на граѓани ЦИВИЛ-Центар за слобода Скопје

Маркетинг:

Нема објавено ценовник за рекламирање на Маркетинг

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“