Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

24 Vakti

Импресум:

Уредник: Сали Мемед
Новинари: Кани Абдијовски, Кенан Јашар
Камера: Али Елез, Едвин Азировиќ
Монтажа: Сенат Елез, Муса Асановски
Веб-дизајнер: Бајрам Рамадан

https://24vakti.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

Овчеполска бр. 2, Скопје, Северна Македонија

+389 441 429

24vakti@gmail.com

Сопственик на медиум:

Сали Мемед

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://24vakti.mk/wp-content/uploads/2024/02/Marketing-24Vakti.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“