Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Deca.mk

Импресум:

Главен уредник: Наташа Бошковска-Златкова
Редакција: Милена Атанасоска-Манасиева, Сребра Ѓорѓијевска, Весна Ивановска-Илиевска и Антонија Поповска
Деск: Тамара Гроздановски и Маја Пероска
Лектор: Ивана Кузманоска
https://deca.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

улица: Лондонска 19 локал 7, 1000 Скопје
+389 2 306 9609
+389 71 386165
info@deca.mk

Сопственик на медиум:

ЕФ-ТРИ ДОО - Скопје

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://deca.mk/wp-content/uploads/2020/03/deca-mk-marketing-1.png

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“