Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Text.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Филип Спировски

Редакција:
Александра Радевска
Наташа Доковска
Валентина Ѓорѓиевска
Филип Спировски
Стефани Накова
Андреа Накова
https://text.mk/contact/

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: Страшо Пинџур бр 7, 1000 Скопје
Е-меил: natasha@text.mk
Контакт телефон: 070277619

Сопственик на медиум:

Новинари за човекови права

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“