Media profesionale online


Emër:

GLAS

Impressum:

Главен и одговорен уредник: Зоран Димовски
Во импресум нема наведено редакција освен уредник
https://glas.mk/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/

Web site: 
Kontakt:

ул. Илинденcka блок 77 Д4 1200 Тетово
044 330 777
info@glas.mk

Pronar:

Fol Media

Marketing:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“