Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

GLAS

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Зоран Димовски
Во импресум нема наведено редакција освен уредник
https://glas.mk/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82/

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Илинденcka блок 77 Д4 1200 Тетово
044 330 777
info@glas.mk

Сопственик на медиум:

Fol Media

Маркетинг:

Нема објавен ценовник за рекламирање

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“