Media profesionale online


Emër:

RTK.mk

Impressum:

Главен уредник: Марјан Димитров

Web site: 
Kontakt:

ул. Киро Крстев бр. 7, Кавадарци
+389 78 239 436
info@rtk.mk
majodimitrov@yahoo.com

Pronar:

Љупче Сапунџиев

Marketing:

Нема

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“