Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

RTK.mk

Импресум:

Главен уредник: Марјан Димитров

Веб сајт: 
Контакт:

ул. Киро Крстев бр. 7, Кавадарци
+389 78 239 436
info@rtk.mk
majodimitrov@yahoo.com

Сопственик на медиум:

Љупче Сапунџиев

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“