Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Либертас

Импресум:

Раководител на проектот: Ацо Кабранов Редакција: Јован Постолоски, Лени Фрчкоска, Зоран Василевски

Веб сајт: 
Контакт:

Партизански Одреди 95-18, Скопје
+389 (0)78 449 319
contact@libertas.mk

Сопственик на медиум:

Пролиберти Здружение на граѓани. Невладина организација за развој на демократијата граѓанско општество

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.libertas.mk/adserver/images/Libertas.mk-marketing_ponuda.pdf

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“