Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

gostivarpress.mk

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Љупка Антеска
Редакција: Александар Николоски, Никола Николоски и други https://gostivarpress.mk/impresum

Веб сајт: 
Контакт:

Гоце Делчев, Гостивар
+389 (0)70 229 279
info@gostivarpress.mk

Сопственик на медиум:

M&M Media Друштво за производство, трговија, услуги и промет

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на:
https://gostivarpress.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“