Media profesionale online


Emër:

ПлусИнфо

Impressum:

Раководител на проект: Бранко Героски
Главен и одговорен уредник и извршен директор: Биљана Илиќ
Заменици на главниот уредник: Мариела Трајковска, Стојанка Митреска и други
https://plusinfo.mk/impresum/

Web site: 
Kontakt:

50 Дивизија 15/1, Скопје
+389 (2) 3179 545
contact@plusinfo.mk

Pronar:

Друштво за издавачка дејност, маркетинг и односи со јавност Плусинфо издаваштво ДООЕЛ

Marketing:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://plusinfo.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“