Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

ПлусИнфо

Импресум:

Раководител на проект: Бранко Героски
Главен и одговорен уредник и извршен директор: Биљана Илиќ
Заменици на главниот уредник: Мариела Трајковска, Стојанка Митреска и други
https://plusinfo.mk/impresum/

Веб сајт: 
Контакт:

50 Дивизија 15/1, Скопје
+389 (2) 3179 545
contact@plusinfo.mk

Сопственик на медиум:

Друштво за издавачка дејност, маркетинг и односи со јавност Плусинфо издаваштво ДООЕЛ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://plusinfo.mk/marketing/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“