Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Вечер

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Весна Миќиќ Божиновска
Главен уредник на WEB: Анета Пауновска и други https://www.vecer.press/%d0%b8%d0%bc%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%83%d0%bc/

Веб сајт: 
Контакт:

Мито Х.Јасмин бб, Скопје
+389 (0)2 3219 650
vecer@vecer.press

Сопственик на медиум:

ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЊЕ И МАРКЕТИНГ ВЕЧЕР ПРЕС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Маркетинг:

Објавен ценовник за рекламирање на: https://www.vecer.press/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3/

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“