Професионални онлајн медиуми

Дополнителни препораки:

1. 

Членките да имаат објавено ценовници за рекламирање или линк до објавен ценовник во маркетинг агенција

2. 

Членките потребно е да имаат МК домеин

3.

Платената комерцијална содржина потребно е да е видливо означена

4. 

Пожелно е професионалните редакции да имаат најмалку еден уредник и најмалку двајца вработени и просторни и технички услови за професионално извршување на работата

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“