Media profesionale online

Partnerë

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë

https://znm.org.mk

Këshilli për Etikë në Media në Maqedoni

https://www.semm.mk

Shoqata për Zhvillimin e Mediave ON LIMIT MEDIA

https://onlimitmedia.org

Oda Ekonomike e Maqedonisë

https://www.mchamber.mk

Sindikata e paravur e gazetarëve dhe punonjësit e medias

https://ssnm.org.mk

Промедиа

© Copyright - Promedia.
Të gjitha të drejtat e rezervuara

Kjo ueb faqe nuk ka lidhje me organizatën qytetare „Promedia“