Професионални онлајн медиуми

Партнери

Здружение на новинарите на Македонија

https://znm.org.mk

Совет за етика во медиуми на Македонија

https://www.semm.mk

Здружение за развој на медиуми ОНЛИМИТ МЕДИА

https://onlimitmedia.org

Стопанска Комора на Македонија

https://www.mchamber.mk

Самостоен синдикат на новинари и медиумски работници

https://ssnm.org.mk

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“