Професионални онлајн медиуми

Здружение на новинарите на Македонија


„Градски ѕид“, блок 13 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел: +389 (02) 3298-139

www.znm.org.mk

Совет за етика во медиуми на Македонија


Бул. „Митрополит Теодосиј Гологанов“ 54/2, 1000 Скопје, Република Северна Македонија

Тел: +389 (0)2 3222-595

www.semm.mk

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“