Професионални онлајн медиуми


Назив на медиум:

Gazetaexpress.com

Импресум:

Главен и одговорен уредник: Леонард Керќуки
Заменик главен уредник: Шпенд Љимони
Уредник задолжен за македонското издание: Бесиан Лека

Редакција: Бесмир Лика, Агрон Шаќири, Виѓилент Лека и Херолинд Беќај
https://www.gazetaexpress.com/impresum-mk/

Веб сајт: 
Контакт:

Адреса: ул. Коста Шахов бр. 13/2, Центар, Скопје
Е-меил: expressmaqedoni@gmail.com
Контакт телефон: 071306626

Сопственик на медиум:

Берат Бужала
Газета Експрес ДООЕЛ - Скопје

Маркетинг:

Нема

Промедиа

© Copyright - Промедиа.
Сите права се задржани.

Оваа веб страна нема поврзаност со граѓанската организација „Промедиа“